คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Web และ Mobile Application

คู่มือการใช้งานหน้า 1 (ดูข้อมูล)

คู่มือการใช้งานหน้า 2 (แก้ไขข้อมูล)

วิดีโอสาธิตการค้นหาจุดบุกรุกด้วยการวาด Polygon บนแผนที่

วิดีโอสาธิตการค้นหาจุดบุกรุกด้วยพิกัด

วิดีโอสาธิตการค้นหาจุดบุกรุกด้วยไฟล์ .shp

วิดีโอสาธิตการดูข้อมูลบน Mobile Application

วิดีโอสาธิตการส่งออกรายงานแผนที่ A3

วิดีโอสาธิตการแจ้งความคืบหน้า (Comment) บน Mobile Application

สไลด์อบรมการใช้งานระบบพิทักษ์ไพร สำหรับเจ้าหน้าที่